Intro

Volume 1 (2006)

Volume 2 (2007)
Volume 3 (2008)
Volume 4 (2009)
Volume 5 (2010)
Volume 6 (2011)
Volume 7 (2012)
Authors' Index
 


 


Studies van de BKL - Travaux du CBL - Papers of the LSB
Studies van de Belgische Kring voor Linguïstiek is een elektronisch tijdschrift dat bijdragen omvat waarvan de inhoud werd voorgesteld op de jaarlijkse Taaldag van de BKL. Volgens de statuten van 20 mei 2006 worden de artikels van de Studies geëvalueerd en geselecteerd door het bestuur van de BKL, de organisatoren van de Taaldag en eventueel externe wetenschappers, naargelang de specialismen die in de bijdragen vertegenwoordigd zijn.

Travaux du Cercle Belge de Linguistique est une revue électronique qui comprend des contributions dont le contenu a été présenté à la Journée de Linguistique annuelle du CBL. Selon les statuts du 20 mai 2006 les articles des Travaux sont évalués et sélectionnés par le comité du CBL, les organisateurs de la Journée de Linguistique et éventuellement par des scientifiques externes selon les spécialismes représentés dans les contributions.

Papers of the Linguistic Society of Belgium is an electronic journal containing contributions of which the content has been presented at the LSB’s annual Linguists’ Day. According to the statutes of May 20th 2006 the Papers’ articles are evaluated and selected by the LSB’s Board of Directors, the organizers of the Linguists’ Day and, if required by the specializations represented in the contributions, by external scientists.